Berita Terbaru
Loading...

Kelembagaan

Personil

Jenis Kepegawaian berdasarkan Golongan/Ruang

No.            Nama Pangkat
Gol/Ruang
Jumlah PNS
1.
Pembina Utama Madya
IV/d
1
2.
Pembina Utama Muda
IV/c
1
2.
Pembina Tingkat I
IV/b
3
3.
Pembina
IV/a
7
4.
Penata Tingkat I
III/d
8
5.
Penata
III/c
16
6.
Penata Muda Tingkat I
III/b
22
7.
Penata Muda
III/a
7
8.
Pengatur Tingakat I
II/d
3
9.
Pengatur
II/c
4
10.
Pengatur Muda Tkt. I
II/b
1
                                     Jumlah                                                  73   

Jenis Kepegawaian berdasarkan PendidikanNo.
Pendidikan
Jumlah PNS
1.
S3
3
2.
S2
23
3.
S1
17
4.
Akademi
4
5.
D3
5
5.
SMA
21

Jumlah
73